30.01.2022 – KRAKÓW – Robert Kasprzycki Poezja Zaśpiewana online

Poezja Zaśpiewana to 13 wierszy polskich poetów , które autorską muzyką opatrzył Robert Kasprzycki. Przedsięwzięcie zostało realizowane w ramach stypendium Miasta Krakowa dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami w Krakowie, w ramach zainicjowanego w 2020 roku programu Kultura Odporna. www.krakow.pl
Read More